Laatste update: 25 mei 2019

1 – Privacy

Ik respecteer jouw privacy. Ik doe er daarom alles aan om de persoonlijke informatie die jij mij geeft, vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. In deze Privacyverklaring vertel ik hoe ik omga met de gegevens of informatie die je met mij deelt.

In het kort: je persoonsgegevens
Je deelt persoonlijke gegevens met mij als je mijn nieuwsbrief aanvraagt, een reactie plaatst op mijn site, informatie aanvraagt of contact met mij zoekt, mijn site bezoekt of gebruik maakt van één van mijn diensten. Deze gegevens gebruik ik alleen voor het doel waarvoor jij ze mij geeft en bewaar ik op een veilige manier. Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze je informatie met derden buiten de partijen die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Door je gegevens aan mij te verstrekken, ga je er mee akkoord dat ik je gegevens gebruik zoals het in deze Privacyverklaring beschreven staat.

2 – De persoonsgegevens die ik verzamel en het waarom

Ik verwerk alleen gegevens die je zelf verstrekt. Die gegevens gebruik ik om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ik krijg deze gegevens op twee verschillende manieren:

Gegevens die jijzelf rechtstreeks aan mij geeft

  • Als je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen, informatie aanvraagt of om een andere reden contact met mij opneemt, geef je mij je voor- en achternaam en je e-mailadres zodat ik contact met je kan opnemen en ervoor kan zorgen dat je dat waar je belangstelling voor hebt, kunt krijgen (Grondslag: toestemming)
  • Als je één van mijn diensten aanschaft, heb ik naast je voor- en achternaam en je e-mailadres ook je postadres en je eventuele BTWnummer nodig om de factuur op te stellen. Je telefoonnummer kan nodig zijn om persoonlijk contact te hebben over het leveren van onze dienst (Grondslag: uitvoering van een overeenkomst)

Gegevens die je automatisch doorgeeft door mijn website te bezoeken

Op het moment dat je mijn site bezoekt, geeft jouw computer, tablet, smartphone of ander apparaat dat je gebruikt, informatie door. Dit zijn gegevens zoals je IP-adres, de internetbrowser die je gebruikt en je besturingssysteem. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en daardoor niet te herleiden tot persoonlijke gegevens. De gegevens die ik verzamel over bezoekgedrag helpen mij bij het verbeteren van mijn site (Grondslag: gerechtvaardigd belang).

Ik maak verder gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, smartphone of tablet. Ik heb ervoor gzorgd dat er geen data worden doorgestuurd voor aanvullende diensten van Google. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

3 – Gevolgen van het niet verstrekken van je persoonsgegevens

Zonder mij de minimaal benodigde persoonsgegevens te verschaffen, kan ik je niet altijd de door jou gevraagde informatie of diensten leveren. Om je een nieuwsbrief of een antwoord op je vraag te kunnen sturen, heb ik bijvoorbeeld minstens een naam en een e-mailadres nodig. Voor het leveren van mijn diensten, kunnen we zonder je gegevens niet tot een overeenkomst komen.

4- Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens zoals ik tussen zit.

5 – Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het goed kunnen afronden van de doelen waarvoor je mij je gegevens hebt verstrekt. Uitzondering op deze regel zijn de wettelijke regelingen die mij verplichten je persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • Voor het ontvangen van de nieuwsbrief: Je voor- en achternaam en je e-mailadres bewaar ik zolang je ingeschreven staat op mijn mailinglijst
  • Het leggen van contact of het aanvragen van informatie: Je voor- en achternaam en je e-mailadres bewaar ik 2 jaar na ons laatste contact voor het nasturen van informatie en eventueel verder overleg.
  • De aanschaf van één van mijn diensten: de factuur met je voor- en achternaam, je e-mailadres, je postadres en je eventuele BTWnummer bewaar ik 7 jaar in verband met de belastingwetgeving. De gegevens die ik nodig heb om je de dienst te kunnen verlenen, bewaar ik 3 jaar in mijn archief.
  • Het bezoeken van mijn site: de gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem en niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics.

6 – Derde partijen die persoonsgegevens verwerken

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Ik zal deze uitsluitend verstrekken als dat nodig is mijn afspraak met jou na te komen, mijn overeenkomst met jou uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mijn site wordt gehost door exacthost.nl, ik verstuur je nieuwsbrieven met behulp van Laposta.nl, ik gebruik Google Analytics om onze site te verbeteren, het administratiekantoor Contini e Associati helpt bij de administratie en ik gebruik Zoom, Skype, Whatsapp en appear.in voor online face-to-face contact.

Met de bedrijven die jouw gegevens in mijn opdracht verwerken, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zij mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. De derde partijen waarmee ik samenwerk, bevinden zich binnen Europa of nemen passende maatregelen om de gegevens te beschermen volgens de AVG.

7 – Samenwerkingspartners, affiliates en sites van derden

Op mijn site vind je links naar partners en ondernemingen waar ik mee samenwerk, affiliates en sites van derden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij met de AVG-regelgeving omgaan. Ik raad je daarom aan om de privacyverklaring van de betreffende sites te lezen bij je eerste bezoek.

8 – Je persoonsgegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die ik van je heb in te zien, aan te passen of te verwijderen. Als het om je persoonsgegevens voor mijn nieuwsbrief gaat, kun je dat zelf doen via de link onderaan elke nieuwsbrief die je van mij ontvangt. Je kunt je gegevens verwijderen door je uit te schrijven.

Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen mijn verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om je eventuele toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken. Ten slotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Stuur een e-mail naar mailme@myrtheclaus.nl als je de persoonsgegevens die ik van jou heb wil inzien, aanpassen of verwijderen. Dit mailadres kun je ook gebruiken als je je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wilt intrekken, gebruik wilt maken van je recht op bezwaar of je gegevens wilt overdragen aan een andere organisatie.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het bericht mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. Ik probeer vervolgens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, te reageren. Als ik vanwege wettelijke verplichtingen jouw gegevens moet bewaren, kan we geen gehoor geven aan je verzoek.

9 – Klachten

Mocht je een klacht hebben over hoe ik jouw persoonlijke gegevens verwerk, laat het mij dan per mail weten via mailme@myrtheclaus.nl. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10 – Het beveiligen van jouw persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom neem ik passende maatregelen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mailme@myrtheclaus.nl

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Veranderingen binnen mijn ondernemeing Myrthe Claus en ontwikkelingen met betrekking tot de Privacyverordening AVG kunnen leiden tot wijzigingen in mijn Privacyverklaring. De laatste, up-to-date versie vind je terug op mijn site myrtheclaus.nl.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op!

myrtheclaus.nl wordt beheerd door Myrthe Claus – mailme@myrtheclaus.nl – 0039 327 144 5079 – Cascina (PI) Italië